Page 1
استاندارد

برنامه یکجا عوض کن استان مرکزی

شرکت مخابرات در راستای طرح ملی همکدسازی، اقدام به یکسان سازی کدهای استان ها کرده است. این برنامه به شما کمک می کند تا همه شماره های ذخیره شده در گوشی خود که مربوط به استان مرکزی می باشد را با یک کلیک اصلاح کنید.

برای دانلود این برنامه روی این لینک کلیک کنید و یا بارکد زیر را با بارکدخوان گوشی خود اسکن کنید…

editcontact_markazi_qr_code

استاندارد

برنامه یکجا عوض کن استان البرز

شرکت مخابرات در راستای طرح ملی همکدسازی، اقدام به یکسان سازی کدهای استان ها کرده است. این برنامه به شما کمک می کند تا همه شماره های ذخیره شده در گوشی خود که مربوط به استان البرز می باشد را با یک کلیک اصلاح کنید.

برای دانلود این برنامه روی این لینک کلیک کنید و یا بارکد زیر را با بارکدخوان گوشی خود اسکن کنید…

editcontact_alborz_qr_code

استاندارد

برنامه یکجا عوض کن استان قم

شرکت مخابرات در راستای طرح ملی همکدسازی، اقدام به یکسان سازی کدهای استان ها کرده است. این برنامه به شما کمک می کند تا همه شماره های ذخیره شده در گوشی خود که مربوط به استان قم می باشد را با یک کلیک اصلاح کنید.

برای دانلود این برنامه روی این لینک کلیک کنید و یا بارکد زیر را با بارکدخوان گوشی خود اسکن کنید…

editcontact_qom_qr_code

گالری

تصاویر داخلی برنامه یافتن کلمات

استاندارد

بازی یافتن کلمات منتشر شد

بازی یافتن کلمات اولین نرم افزاری است که برای گوشی های هوشمند آندروید نوشته ام. در این بازی یک پازل ۳ در۳، ۴ در ۴ و یا ۵ در ۵ از حروف فارسی در اختیار شماست و شما بایستی با اتصال این حروف به یکدیگر کلماتی که در پازل وجود دارد را پیدا کنید.

کلماتی که در این برنامه قابل قبول هستند و شما بایستی آنها را پیدا کنید، تمامی لغات فرهنگنامه معین است.